8 Aug 2008

8.08.08

ျပည္သူေတြကိုခ်စ္တဲ့ ျပည္သူထဲကျပည္သူေတြ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ၈၈၈၈ အႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ေန႔ကို ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့စြာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ဒီလိုေန႔မ်ိဳးမွာ ျမန္မာျပည္ႀကီး တုိးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ႀကိဳးစားၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္သူထဲက ျပည္သူေတြကိုလည္း ေလးစားစြာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

လူဆိုး လူေပ လူ႔ဂြစာႀကီးေတြ ... ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ညစ္ေပေနတဲ့ လက္ေတြနဲ႔ ေရးထားခဲ့တဲ့ သမုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လွန္ရမွာ ရွက္တယ္ဗ်ာ။

Photo from : Japanfocus.org

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.