16 May 2009

Free Daw Aung San Suu Kyi Demonstration

လန္ဒန္ေရာက္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ... ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Demonstration သို႔ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ဓာတ္ပံုေတြကေတာ့ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ Foreign Office မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Demonstration မွ ဓာတ္ပံုတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု - CMS

ဆႏၵျပပြဲ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.