23 May 2012

Lights of South Bank

Lights of South Bank

မေန႔က လန္ဒန္ရဲ႕ ညအလွကို ခံစားရင္း သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ဓာတ္ပံုထြက္ရိုက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရိုက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆံု ဓာတ္ပံုတစ္ပံု။

ဒီမီးေရာင္ေတြျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာလက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ မႏၱေလးမွာလည္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြေျပာၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေကာင္းေနပါၿပီတဲ့။ ဘာေကာင္းတာလဲဗ်ာ။ စိတ္ပ်က္ဖို႔လား ?

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.