29 Aug 2014

Google Launches delivery drones


လူမဲ့ ပစၥည္းပိုု႔တဲ့စနစ္ကိုု Google ကေနစတင္စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ရဲ႕ ပစၥည္းပိုု႔မည့္ ပံုုစံအသစ္လည္းျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္သာ တကယ္စၿပီး သံုုးမယ္ဆိုုရင္တာ့ Delivery Driver ေတြ ထမင္းငတ္မည့္ကိန္းပါပဲ :D

ၾသစေၾတးလ်က လယ္သမားေတြဆီကိုု အေရးေပၚသံုုးတဲ့ပစၥည္းေတြရယ္ ေခ်ာကလက္ေတြရယ္  ေရ ႏွစ္ဘူးရယ္ စမ္းသပ္ၿပီးပိုု႔တာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.