6 Dec 2009

Sharing: အပရိဟာနိယ တရားခုႏွစ္ပါး

သုတ္မဟာဝါ ပါဠိေတာ္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လိစၦဝီမင္းသားတုိ႔အား အေၾကာင္းျပဳ၍ အပရိဟာနိယ တရားခုႏွစ္ပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုအပရိဟာနိယတရားတို႔ကား ...
  1. စည္းေဝးတုိင္ပင္ျခင္း
  2. အညီအညြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  3. ဥပေဒအတုိင္းက်င့္ျခင္း
  4. လူႀကီးသူမတို႔၏ အဆံုးအမ၌ တည္ျခင္း
  5. အမ်ိဳးသမီးအား မႏွိပ္စက္ျခင္း
  6. ၿမိဳ႕ေစာင့္ ရြာေစာင့္နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ျခင္း
  7. ရဟႏ ၱာတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
အပရိဟာနိယသည္ မဆုတ္မယုတ္ မပ်က္မစီးႏုိင္ျခင္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အပရိဟာနိယတရားကို တိုးတက္ေရးတရား ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထို တိုးတက္ေရးတရားတို႔တြင္ သႏၷိပါတ တည္းဟူေသာ စည္းေဝးျခင္း၊ သမဂၢ တည္းဟူေသာ အညီအညြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညတၱတည္းဟူေသာ ဥပေဒပညတ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ယခုေခတ္၌ ဒီမိုကေရစီဟုေခၚေသာ တရားတို႔၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉) ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလွိဳင္၏ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း (ေမာင္ထင္) မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.