10 Sep 2010

အစိုးရလုပ္မွ ျပည္သူေတြ ေထာင္လံုးလံုးက်ေတာ့တာပဲ


ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရဟာ ဘယ္လိုအစိုးရလဲဆိုေတာ့ အစိုးရလုပ္မွ ျပည္သူေတြ ေထာင္လံုးလံုးက်ေတာ့တာပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆိုတာ။ အစိုးရလုပ္မွ ျပည္သူေတြမြဲေတ၊ စာရိတၱပ်က္၊ တုိင္းရင္းသားေတြ စိတ္ဝမ္းကြဲရေတာ့တာပဲ။ ေကာင္းေရာ။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.