2 Aug 2006

ပန္တ်ာေက်ာင္း (မႏၲေလး)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္းႏွင့္ ၂၂ လမ္းေထာင့္ရွိ အႏုပညာဦးစီးဌာနတြင္ ပန္တ်ာ ေက်ာင္းကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ အႏု ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ ကထက္သင္တန္း သား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာသည္ ဟု ပန္တ်ာ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးညီညီေအာင္ က ေျပာသည္။
သင္တန္းသားလက္ခံရာတြင္ ယခင္က အနည္းဆံုး အေျခခံပညာ အလယ္ တန္းအဆင့္ ရွစ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၎င္းတို႔၏ ၀ါသနာႏွင့္ အႏုပ ညာ အေျခခံ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္၍ ပညာ အရည္အခ်င္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားေပးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႔ သင္တန္းသားဦးေရ တိုးပြားလာ ျခင္းျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ လာေရာက္ သင္ယူၾကရာ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း သားမ်ားတြင္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား ေျခာက္ဦးရွိသည္။ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တို႔မွ ခ်င္းႏွင့္ကခ်င္ တိုင္းရင္း သားမ်ားလည္း ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယ ႏွစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

Ref: MM Times

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.