Skip to main content

ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီးအတြက္ ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါၿပီ

ဗုဒၶစင္တာႀကီးတြင္ သီတင္းသံုးစမၸါယ္ေတာ္မူမည့္
မဟာေဇယ်သု ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ျမတ္စြာဘုရားႀကီး

ဗုဒၶဘာသာသာသနာ အရွည္တည္တံ့ျပန္ပြားေရး ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး အသိအလိမၼာ တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူအားထားဖြယ္ ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီးတစ္ခုကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ၿမိဳ႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာ၀ံသ၏ ဦးေဆာင္မွဳ အစီအစဥ္ျဖင့္ သာသနရံသီ၀ိဟာရအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

*********

၁။ ဥေရာပတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ သီးျခား ဂႏၶကုဋီ (ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး) ျဖင့္ ျမင့္ျမင့္ျမတ္ျမတ္ ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္

၂။ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၊ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ ယဥ္ေက်းမွဳအခမ္းအနားမ်ား၊ လူမွဳေရး အခမ္းအနားမ်ား သီးသီးသန္႔သန္႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ က်င္းပႏိုင္ရန္

၃။ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည့္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား၊ ေသာကေတာက ဘ၀အေမာမ်ားကုိ ေျပေလ်ာသြားေစရန္ ႏွင့္စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳမ်ား ရရွိခံစားနိဳင္ၾကေစရန္ ၀ိႆနာတရားစခမ္းမ်ားကုိ လစဥ္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္၊ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပင့္ဖိတ္၍ တရားဓမၼမ်ား နားၾကားႏိုင္ၾကရန္)

၄။ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းမ်ား၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပညာရွာေဖြရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဌာနမ်ားႏွင့္ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားရွိသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားကုိ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ရန္

၅။ လူႀကီး၊ လူရြယ္တုိ႔အတြက္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ပညာရွင္မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္၍ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္)

*********

အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေစတနာ သဒၶါထက္သန္စြာျဖင့္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ အလွဴေငြမ်ား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း မပင္မပန္းလွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

က။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ ေျမတကြက္အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀ လွဴဒါန္းလိုလွ်င္
  • တစ္လလွ်င္ £ ၂၅ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၂၀ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
  • တစ္လလွ်င္ £ ၅၀ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၁၀ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
  • တစ္လလွ်င္ £ ၁၀၀ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၅ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
အသီးသီး မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို သက္ေတာင့္သက္သာ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ခ။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ လွဴဒါန္းလိုသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို ဘဏ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Cash ျဖင္ေစ လြယ္ကူ အဆင္ေျပသလို လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဂ။ မိမိတို႔လွဴဒါန္းၿပီးေသာ ပမာဏသိရွိေစရန္ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက အၿမဲမျပတ္ အသိေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဃ။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

၁။ သာသနရံသီ၀ိဟာရ ဖုန္း - ၀၂၀ ၈၂၀၅ ၀၂၂၁
၂။ ဦးစိန္ထြန္းေအာင္ ဖုန္း - ၀၂၀ ၈၄၅၂ ၄၅၀၄
၃။ ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္ ဖုန္း - ၀၇၇ ၈၅၅၆ ၈၁၅၄
၄။ ကိုေအာင္ ဖုန္း - ၀၇၇ ၆၂၀၉ ၄၅၆၂
၅။ ကိုေကာင္းဇံ ဖုန္း - ၀၇၉ ၃၁၁၄ ၈၆၆၈

သို႔မဟုတ္

Sasana Ramsi Vihara
Barclays Business Account No. 00782513
Sort Code : 20-94-48 သုိ႔လည္း တုိက္ရိုက္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
SASANA RAMSI VIHARA
83, Booth Road, Colindale, NW9 5JU, LONDON
www.sasanaramsiuk.org

Comments

Popular posts from this blog

မိုး သီခ်င္းမ်ား

မိုးနဲ႔ပက္သက္တဲ့ သီခ်င္းမ်ားကို ရႏုိင္သမွ် စုစည္းေပးလိုက္ပါတယ္။ မုိးနဲ႔ပက္သက္၍ က်န္ရွိေနေသးေသာ (သို႔) မွ်ေ၀ေပးလိုေသာ သီခ်င္းမ်ားရွိခဲ့ရင္လည္း comment ေပးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ား နားဆင္ရင္း အပန္းေျဖ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏုိင္ပါေစ မိုးရာသီထဲ - Lဆိုင္းဇီမိုးေလးဖြဲတုန္း - မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ ထြန္းအိျႏၵာဗို၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္အခ်စ္မိုး - ေဂ်ညီညီေမၿမိဳ႕မိုး - စိုင္းထီးဆိုင္
ေမဦးမိုး - ရင္ဂိုဒီမိုး - ေဂ်ညီညီအခါလြန္မိုး - ထူးအိမ္သင္
အလြမ္းမိုးစက္မ်ား - အဲလက္စ္ထစ္ခ်ဳန္းမိုး - ေဇာ္၀င္းထြဋ္ဇူလိုင္မိုး - ေဆာင္းဦးလွိဳင္မိမိုးကို - အဲလက္စ္မိုး - ထြန္းအိျႏၵာဗိုမိုးေမွ်ာ္သူ - စံလင္းမိုးနဲ႔အတူငိုေနမယ္ - ေမစံပယ္ၫိဳမိုးည - ခရီးသြားငါးေယာက္မိုးသည္းထဲမွာ - ၀ုိင္၀ုိင္းမိုးသည္းထဲမွာ ပုန္းေရွာင္သူ - NGIIKမိုးရာသီအလြမ္း - XBananaတစ္ခါတုန္းက - ရသမိုး - ေက်ာ္သူစိုး၊ Rဇာနည္မိုးနဲ႔မ်က္ရည္ - ရဲေလးမိုးေျပးေလး - YoYoမိုးေျပး - ခင္ဘုန္းရြာသာရြာပါမိုး - ၿဖိဳးႀကီး၊ ငယ္ငယ္မိုးသက္တင္ေလ - လႊမ္းမိုးရြာမယ္ဆိုရင္ေလ - မီမီ၀င္းေဖ (ဒ႑ာရီသီခ်င္းမ်ားမွ)မိုးသီခ်င္း - NO

Add Digg vote button in Blogger post

Template ကို Backup လုပ္ပါ။Expand Widget Template ကိုေရြးပါ။ဒီ Code ကို ရွာပါ။<p><data:post.body/></p>
Replace with<p>
<!-- DIGG -->
<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url = '<data:post.url/>';
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<data:post.body/>
</p>Source : Ajaxcold

ငါအိုသြားတဲ့အခါ

ငါအိုသြားတဲ့အခါ ငါဟာ အရင္ကငါ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ငါ့ကို နားလည္ေပးပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထား ဆက္ဆံေပးပါ။

ခ်ိနဲ႕နဲ႕လက္ေတြနဲ႕ ထမင္းဟင္းေတြ အက်ၤီေပၚ ေလာင္းမိတဲ့အခါ၊ ဖိနပ္ႀကိဳးေတြ ခ်ည္ဖို႕ေမ့သြားတဲ့အခါ၊ ငါ့ကို မရြံပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ငါသင္ေပးခဲ့တာေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။

အပ္ေၾကာင္းထပ္မက ေျပာဖူးတဲ့ စကားေတြကို ငါျပန္ေျပာမိတဲ့အခါ စကားမျဖတ္ပဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး နားေထာင္ေပးပါ။ ငယ္ငယ္တုန္းက အိပ္ရာ၀င္တုိင္း တစ္ေထာင့္တည ပံုျပင္ေတြ မ႐ုိးေအာင္ ေျပာရင္း ငါေခ်ာ့သိပ္ခဲ့ဖူးတာေတြကို သတိရေပးပါ။

မလႈပ္မရွားႏိုင္လို႕ ေရခ်ဳိးဖို႕ အကူအညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကုိ မညိဳညင္ပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ေခ်ာ့တစ္လွည့္ ေျခာက္တစ္ခါ ေရခ်ဳိးေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ပံုရိပ္ေလးကို ျမင္ေယာင္ေပးပါ။

ေခတ္သစ္ နည္းပညာသစ္ေတြကို မသိနားမလည္ခဲ့ရင္ ငါ့ကိုမေလွာင္ပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက “ဘာေၾကာင့္” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတိုင္းကို စိတ္ရွည္စြာ ငါျပန္ေျဖခဲ့တာကို သတိရေပးပါ။

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ ႏြမ္းလ်ၿပီး၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အခါ ခြန္အားပါတဲ့ လက္တစ္စံုနဲ႕ ငါ့ကိုကူတြဲေပးပါ။ လမ္းေလွ်ာက္သင္စ အရြယ္တုန္းက တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းေလ်ာက္ က်င့္ေပးခဲ့ဖူးတာေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။

အသက္ႀကီးလာလို႕ စ…