Skip to main content

ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီးအတြက္ ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါၿပီ

ဗုဒၶစင္တာႀကီးတြင္ သီတင္းသံုးစမၸါယ္ေတာ္မူမည့္
မဟာေဇယ်သု ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ျမတ္စြာဘုရားႀကီး

ဗုဒၶဘာသာသာသနာ အရွည္တည္တံ့ျပန္ပြားေရး ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး အသိအလိမၼာ တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူအားထားဖြယ္ ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီးတစ္ခုကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ၿမိဳ႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာ၀ံသ၏ ဦးေဆာင္မွဳ အစီအစဥ္ျဖင့္ သာသနရံသီ၀ိဟာရအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

*********

၁။ ဥေရာပတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ သီးျခား ဂႏၶကုဋီ (ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး) ျဖင့္ ျမင့္ျမင့္ျမတ္ျမတ္ ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္

၂။ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၊ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ ယဥ္ေက်းမွဳအခမ္းအနားမ်ား၊ လူမွဳေရး အခမ္းအနားမ်ား သီးသီးသန္႔သန္႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ က်င္းပႏိုင္ရန္

၃။ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည့္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား၊ ေသာကေတာက ဘ၀အေမာမ်ားကုိ ေျပေလ်ာသြားေစရန္ ႏွင့္စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳမ်ား ရရွိခံစားနိဳင္ၾကေစရန္ ၀ိႆနာတရားစခမ္းမ်ားကုိ လစဥ္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္၊ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပင့္ဖိတ္၍ တရားဓမၼမ်ား နားၾကားႏိုင္ၾကရန္)

၄။ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းမ်ား၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပညာရွာေဖြရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဌာနမ်ားႏွင့္ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားရွိသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားကုိ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ရန္

၅။ လူႀကီး၊ လူရြယ္တုိ႔အတြက္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ပညာရွင္မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္၍ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္)

*********

အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေစတနာ သဒၶါထက္သန္စြာျဖင့္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ အလွဴေငြမ်ား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း မပင္မပန္းလွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

က။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ ေျမတကြက္အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀ လွဴဒါန္းလိုလွ်င္
  • တစ္လလွ်င္ £ ၂၅ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၂၀ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
  • တစ္လလွ်င္ £ ၅၀ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၁၀ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
  • တစ္လလွ်င္ £ ၁၀၀ ႏွုန္းျဖင့္ လေပါင္း ၅ = £ ၅၀၀ လည္းေကာင္း
အသီးသီး မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို သက္ေတာင့္သက္သာ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ခ။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ လွဴဒါန္းလိုသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို ဘဏ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Cash ျဖင္ေစ လြယ္ကူ အဆင္ေျပသလို လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဂ။ မိမိတို႔လွဴဒါန္းၿပီးေသာ ပမာဏသိရွိေစရန္ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက အၿမဲမျပတ္ အသိေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဃ။ အလွဴရွင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

၁။ သာသနရံသီ၀ိဟာရ ဖုန္း - ၀၂၀ ၈၂၀၅ ၀၂၂၁
၂။ ဦးစိန္ထြန္းေအာင္ ဖုန္း - ၀၂၀ ၈၄၅၂ ၄၅၀၄
၃။ ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္ ဖုန္း - ၀၇၇ ၈၅၅၆ ၈၁၅၄
၄။ ကိုေအာင္ ဖုန္း - ၀၇၇ ၆၂၀၉ ၄၅၆၂
၅။ ကိုေကာင္းဇံ ဖုန္း - ၀၇၉ ၃၁၁၄ ၈၆၆၈

သို႔မဟုတ္

Sasana Ramsi Vihara
Barclays Business Account No. 00782513
Sort Code : 20-94-48 သုိ႔လည္း တုိက္ရိုက္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

သာသနရံသီ ဗုဒၶစင္တာႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
SASANA RAMSI VIHARA
83, Booth Road, Colindale, NW9 5JU, LONDON
www.sasanaramsiuk.org

Comments

Popular posts from this blog

ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ရဲ႕ ယခုေခတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

ျမန္မာတို႔အတြက္

ငါသာလွ်င္ေတာ္ သူမေတာ္ရ
လူေတာ္ထင္မွာ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ရမည္လည္း

ၾကြားရင္းႏွင့္နစ္ ဝါးရင္းနစ္သည့္
နစ္လွ်က္ေနပါတို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ရမည္လည္း

အေကာင္းဆိုးထင္ ဆိုးေကာင္းထင္ႏွင့္
အထင္လြဲပါ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမည္လည္း

သူ႔ကိုငါညွိဳး ငါ့သူညွိဳးႏွင့္
အညွိဳးႀကီးပါ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမည္လည္း

ၿငီး၍မၿပီး ညဴမၿပီးဘူး
အၿပီးတကာ လုပ္ႏုိင္ပါမွ
ေတာ္ရာေရာက္လိမ့္ ေနာင္အဖို႔
ႏိုးၾကထၾကျမန္မာတို႔ သားေျမးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းစို႔

ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္


Buddhapadipa Temple

Camera: Nikon D7000 | 35mm, F8 @ 1/200s, ISO 200 Software : Adobe Lightroom, Photoshop © Chan Mya Soe

Snapseed Photo Editing App by Google

Google ရဲ႕ Snapseed ဆိုတဲ့ Mobile App အေၾကာင္းနည္းနည္းမွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ App ကို App store မွာေရာ Play Store မွာပါ ႏွစ္ေနရာလံုး Download လုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုျပင္တတ္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အဲဒီ App ဟာ Lightroom အေသးစားေလးလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ခါတေလ လမ္းသြားလမ္းလာရင္း ကင္မရာမသယ္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ပါလာတဲ့ Mobile Phone (Galaxy Note II) နဲ႔ပဲ ရိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ Mobile ဖုန္းေတြဟာ DSLR ေတြနီးပါး ဓာတ္ပံုေတြကို ဖန္တီးလာႏုိင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါေသးတယ္။ ဥပမာ အလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ျခင္း၊ လိုခ်င္တဲ့ size အရြယ္အစားျဖတ္ယူျခင္း စသည္ျဖင့္ေပါ့။ Snapseed မွာ ဓာတ္ပံုျပင္ရတာလည္း အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။ Street Photo ေတြရိုက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ Black and White ေျပာင္းတဲ့အခါ အဲဒီ App ကို သံုးျဖစ္ပါတယ္။
မိမိျပင္ခ်င္တဲ့ပံုကို App မွာထည့္လိုက္တဲ့အခါျမင္ေတြ႔ရမည့္ပံုစံပါ။ ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ Box ေတြကေတာ့ App ကေန လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ Function ေတြပါ။
ဒီပံုမွာ ညာဘက္ေဘးက မလိုခ်င္တဲ့အပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ Crop Function ကိုသံုးပါတယ္။ Crop လုပ္တဲ့အခါ မိမိစိတ္တုိင္းက် ပံုစံအျပင္…