27 Dec 2010

Burma Independence Day Celebration & Fundraising Gig (London,UK)

'လြတ္လပ္ခ်င္ရင္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္' စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈကို လူတုိင္းက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကရင္ အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ဖို႔ရန္ လူတုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ရထားတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရွံဳးမသြားရေအာင္ လြတ္လပ္မႈတန္ဖိုးကို နားလည္သူတိုင္း အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္လည္း လိုအပ္တယ္၊ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မွဳဟာ မတူဘူးဆိုတာကို ခြဲျခားနားလည္မယ္ဆိုရင္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အရင္ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ လြတ္ေျမာက္မွ လြတ္လပ္ႏုိင္မယ္။ ဒီကေန႔ လြတ္လပ္မႈေတြဟာ အရင္က ဘိုးဘြားမိဘေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေတြရဲ႕ ရလာဒ္သာျဖစ္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေတြကို ျပသဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ။
ဘုန္းဘုန္းဦးဥတၱရ

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.