Skip to main content

Sharing: ေစတနာေကာင္းေတြအျပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ အင္အားရွိဖို႔လိုပါသည္

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔(ေနာ္ေဝ) သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ စကား သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစကားသဝဏ္လႊာကို (ဒီဗြီဘီသတင္းဌာန) က အျပည့္အစံုေဖၚျပထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ စကား သဝဏ္လႊာမွာေဖၚျပထားတဲ့ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမိသားစုမ်ားရဲ႕ဒုကၡေတြကို တကမၻာလံုးကေနၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာသိဖို႔ က်က်နနလုပ္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

- ဒုတိယပင္လံုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဟာ နားလည္မႈလြဲမွားတာေတြ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒုတိယပင္လံုဆိုတာ စင္ၿပိဳင္လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ပါဘူး၊ စင္ၿပိဳင္အစိုးရလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ စင္ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားမ်ား တကယ့္ကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ညီညီၫြတ္ၫြတ္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ အတြက္ က်င္းပမယ့္ ဒုတိယပင္လံုျဖစ္ပါတယ္၊

- အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေန တခုကို ေရာက္ေနပါတယ္။ က်မတို႔ဟာ လမ္း ၂သြယ္က ေနၿပီးေတာ့ လမ္းတသြယ္ကို ေရြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

- လမ္းတသြယ္က အမ်ားပါဝင္ႏုိင္တဲ့လမ္း၊ ေနာက္လမ္းတသြယ္က လူနည္းစုသာ ပါဝင္ႏုိင္တဲ့လမ္း၊ က်မတို႔ကေတာ့ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့လမ္းကပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
- အားလံုးပါဝင္တယ္ ဆုိတာဟာ က်မတို႔တပ္မေတာ္ကိုလည္း ဆိုပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား အားလံုးကိုလည္း ဆိုလုိပါတယ္။ ျပည္သူ လူထုအားလံုးကိုလည္း ဆိုလုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအစု အဖြဲ႔အားလံုးကိုလည္း ဆိုလိုပါတယ္။

- အဲဒီလိုအားလံုးပါဝင္လုိ႔ရွိရင္ က်မတို႔ဟာ တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးေတာ့တည္ၿငိမ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ပါတယ္။

- အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလံုးဟာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ အမိႏုိင္ငံတုိးတက္ေရး အတြက္ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

စကားသဝဏ္လြာမွာ ေဖၚျပထားရွိတဲ့စိတ္ဓါတ္၊ ေစတနာ၊ သေဘာထား၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္း စတာေတြဟာ သိပ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္လွတဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေတြ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာေစဖို႔၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္ထြန္းလာေစဖုိ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

၁။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအာဏာကို ဆုပ္ကုိင္/ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ (နအဖ) စစ္ေကာင္စီက သေဘာေပါက္ လက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂။ ျပည္သူအားလံုး၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၊ (ျပည္တြင္းျပည္ပ/ဥပေဒတြင္းဥပေဒပ) ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔အားလံုး၊ တပ္မေတာ္သား အားလံုးက ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ အမိႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးကိုေရွ႕ရႈၿပီး တစည္းတလံုးတည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေဖၚျပပါအခ်က္ ၂ ခုအနက္ တခုခုကိုမွ် လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေျမာက္ေပၚထြန္းလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေကာင္းမြန္ လွတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေစတနာ သေဘာထား လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားဟာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း သက္သက္မွ်သာ တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

“ခင္မင္မႈေတြ ေရာင္ျပန္ဟပ္မယ့္ေန႔” ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရင္း “ေမတၱာ ေရစုန္ေမ်ာရမယ့္” အျဖစ္ေတာ့ မျဖစ္ေစလိုပါ။

ထားရွိအပ္ေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားအေပၚ သံသယ သဲျမဴမႈန္မွ် မရွိပါ။

သုိ႔ပါေသာ္လည္း ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု၏အေပၚတြင္ ႀကီးစြာေသာ နက္ရႈိင္းေသာသံသယသည္ ရွမ္းရုိးမေတာင္တန္းႀကီးလို ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ရွိေနပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ႏွင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” သည္ (နအဖ) စစ္အစိုးရအဖို႔ မဆုတ္တန္းခံစစ္မ်ဥ္းႏွင့္ ခံတပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ႏွင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ဆိုတဲ့ “ဦးခ်ိဳ” (ဂ်ိဳ)ေျပာင္းလဲတပ္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္။

“အထိမခံသိမ္ေမြ႕လွေသာအေျခအေန” ဟုပင္ သတင္းစာေဆာင္းပါး တခုတြင္ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေမာင္စူးစမ္းႏွင့္ ေက်ာ္ဝင္းကလည္း

“လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္ ႏုိင္ငံေရးဂိမ္းမွာ ပါဝင္ကစားၾကေရး …

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒစည္းဝိုင္းထဲမွာသာ ကစားၾကရန္ …

ဤ စည္းဝုိင္းကို ေက်ာ္လြန္ရန္၊ ထုိးေဖာက္ျခင္းမျပဳရန္ ” ေဟာေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္သာ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကလွ်င္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ကင္းကင္းျဖင့္ အေျဖတခု ရလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ လႊတ္္ေတာ္ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သြားၾကလွ်င္မူ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ႀကံဳရႏုိင္စရာရွိ၍ အမွန္ ပင္စိုးရိမ္မိပါသည္”တဲ့။

သို႔ျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယပင္လံု ေဆာ္ၾသေနသူေတြကို (ေက်ာ္ဝင္း) က

“ဦးေႏွာက္ႀကီးႀကီး” ျဖင့္စဥ္းစားေပးဖို႔ ေခ်ာ့ျမႇဴသလိုလိုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ေျခာက္ေနပါတယ္။

ရွင္းေနသည့္အခ်က္မွာ …

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ႏွင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”ကို ထိပါးလာလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို၊ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုမဆုိ (နအဖ) စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရရွည္သီးညည္းခံေနလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္၊ အဆံုးအျဖတ္ကာလတြင္ “အင္အား”က၊ “အင္အားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားႏုိင္သူ” ကသာ အႏုိင္ရရွိသြားစၿမဲျဖစ္ ပါသည္။ ထိုအင္အားမ်ိဳး/ထိုသို႔ အင္အားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ဘက္္တြင္ ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းစည္း မရွိေသးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းလိုက္သည့္အခါမ်ားတြင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈမ်ားသည္ (အခိုက္အတံ့အားျဖင့္) ျပာဖံုးသြားသည့္ မီးခဲပမာျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကမ်ားကို သက္ေသျပဳပါတယ္။

ႏွစ္္ (၅၀) နီးပါး သက္တမ္းရင့္မာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းသက္သက္ျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္ဟု ထင္မွတ္ေနလွ်င္ ထင္မွတ္ေနသူမ်ား၏ ထင္မွတ္မွားမႈသာျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

လူထုသာ သမုိင္းကိုဖန္းတီးသည့္ တြန္းအားျဖစ္သည္ ဟူေသာ သေဘာတရားကို ယုံၾကည္ၿမဲယံုၾကည္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။

တူေမာင္ညိဳ

ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၀

Comments

Popular posts from this blog

မိုး သီခ်င္းမ်ား

မိုးနဲ႔ပက္သက္တဲ့ သီခ်င္းမ်ားကို ရႏုိင္သမွ် စုစည္းေပးလိုက္ပါတယ္။ မုိးနဲ႔ပက္သက္၍ က်န္ရွိေနေသးေသာ (သို႔) မွ်ေ၀ေပးလိုေသာ သီခ်င္းမ်ားရွိခဲ့ရင္လည္း comment ေပးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ား နားဆင္ရင္း အပန္းေျဖ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏုိင္ပါေစ မိုးရာသီထဲ - Lဆိုင္းဇီမိုးေလးဖြဲတုန္း - မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ ထြန္းအိျႏၵာဗို၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္အခ်စ္မိုး - ေဂ်ညီညီေမၿမိဳ႕မိုး - စိုင္းထီးဆိုင္
ေမဦးမိုး - ရင္ဂိုဒီမိုး - ေဂ်ညီညီအခါလြန္မိုး - ထူးအိမ္သင္
အလြမ္းမိုးစက္မ်ား - အဲလက္စ္ထစ္ခ်ဳန္းမိုး - ေဇာ္၀င္းထြဋ္ဇူလိုင္မိုး - ေဆာင္းဦးလွိဳင္မိမိုးကို - အဲလက္စ္မိုး - ထြန္းအိျႏၵာဗိုမိုးေမွ်ာ္သူ - စံလင္းမိုးနဲ႔အတူငိုေနမယ္ - ေမစံပယ္ၫိဳမိုးည - ခရီးသြားငါးေယာက္မိုးသည္းထဲမွာ - ၀ုိင္၀ုိင္းမိုးသည္းထဲမွာ ပုန္းေရွာင္သူ - NGIIKမိုးရာသီအလြမ္း - XBananaတစ္ခါတုန္းက - ရသမိုး - ေက်ာ္သူစိုး၊ Rဇာနည္မိုးနဲ႔မ်က္ရည္ - ရဲေလးမိုးေျပးေလး - YoYoမိုးေျပး - ခင္ဘုန္းရြာသာရြာပါမိုး - ၿဖိဳးႀကီး၊ ငယ္ငယ္မိုးသက္တင္ေလ - လႊမ္းမိုးရြာမယ္ဆိုရင္ေလ - မီမီ၀င္းေဖ (ဒ႑ာရီသီခ်င္းမ်ားမွ)မိုးသီခ်င္း - NO

Add Digg vote button in Blogger post

Template ကို Backup လုပ္ပါ။Expand Widget Template ကိုေရြးပါ။ဒီ Code ကို ရွာပါ။<p><data:post.body/></p>
Replace with<p>
<!-- DIGG -->
<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url = '<data:post.url/>';
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<data:post.body/>
</p>Source : Ajaxcold

ငါအိုသြားတဲ့အခါ

ငါအိုသြားတဲ့အခါ ငါဟာ အရင္ကငါ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ငါ့ကို နားလည္ေပးပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထား ဆက္ဆံေပးပါ။

ခ်ိနဲ႕နဲ႕လက္ေတြနဲ႕ ထမင္းဟင္းေတြ အက်ၤီေပၚ ေလာင္းမိတဲ့အခါ၊ ဖိနပ္ႀကိဳးေတြ ခ်ည္ဖို႕ေမ့သြားတဲ့အခါ၊ ငါ့ကို မရြံပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ငါသင္ေပးခဲ့တာေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။

အပ္ေၾကာင္းထပ္မက ေျပာဖူးတဲ့ စကားေတြကို ငါျပန္ေျပာမိတဲ့အခါ စကားမျဖတ္ပဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး နားေထာင္ေပးပါ။ ငယ္ငယ္တုန္းက အိပ္ရာ၀င္တုိင္း တစ္ေထာင့္တည ပံုျပင္ေတြ မ႐ုိးေအာင္ ေျပာရင္း ငါေခ်ာ့သိပ္ခဲ့ဖူးတာေတြကို သတိရေပးပါ။

မလႈပ္မရွားႏိုင္လို႕ ေရခ်ဳိးဖို႕ အကူအညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကုိ မညိဳညင္ပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ေခ်ာ့တစ္လွည့္ ေျခာက္တစ္ခါ ေရခ်ဳိးေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ပံုရိပ္ေလးကို ျမင္ေယာင္ေပးပါ။

ေခတ္သစ္ နည္းပညာသစ္ေတြကို မသိနားမလည္ခဲ့ရင္ ငါ့ကိုမေလွာင္ပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက “ဘာေၾကာင့္” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတိုင္းကို စိတ္ရွည္စြာ ငါျပန္ေျဖခဲ့တာကို သတိရေပးပါ။

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ ႏြမ္းလ်ၿပီး၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အခါ ခြန္အားပါတဲ့ လက္တစ္စံုနဲ႕ ငါ့ကိုကူတြဲေပးပါ။ လမ္းေလွ်ာက္သင္စ အရြယ္တုန္းက တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းေလ်ာက္ က်င့္ေပးခဲ့ဖူးတာေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။

အသက္ႀကီးလာလို႕ စ…