3 Sep 2011

Sharing: ရတနာပံု ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ ဖြင့္ေတာ့မည္


မႏၱေလးၿမိဳ႕ မီးေဘးသင့္သြားေသာ ရတနာပံုေစ်းေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ရတနာပံုဒိုင္းမြန္းပလာဇာအား ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရတနာပံု စူပါစင္တာႏွင့္ ရတနာပံု ဒိုင္းမြန္းပလာဇာရယ္လို႕ ၂မ်ဳိးျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ရတနာပံုဒိုင္းမြန္းပလာဇာကို မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာပါ။ ရတနာပံုစူပါစင္တာကေတာ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိၿပီး ရတနာပံုဒိုင္းမြန္းစင္တာကေတာ့ ျပင္ပကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲသြားမွာပါ။

Via: OurMandalay.net