3 Mar 2012

Oliver and Charlie

Oliver and Charlie

Oliver and Charlie

Charlie

Charlie

အရင္တစ္ပတ္က အလုပ္ပိတ္တဲ့ရက္ အိမ္မွာ ေရႊဘိုေၾကးအိုး :P လုပ္စားၾကတုန္း မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကေလးေတြျဖစ္တဲ့ Oliver နဲ႔ Charlie ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္တဲ့့ ဓာတ္ပံုတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို ဓာတ္ပံုရိုက္ရတာ လြယ္မလိုနဲ႔ခက္တယ္ဗ်ာ။ အၿငိမ္မေနၾကဘူး။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.