6 Jul 2009

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ (သို႔) လျမတ္၀ါဆို

ဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္ဆံုးလျပည့္ေန႔လို႔လည္း ေခၚဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ၀ါဆိုလျပည့္ကိုမွ ဘာေၾကာင့္အျမတ္ဆံုးလို႔ ေခၚဆိုလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း ေလးနက္စြာသိထားသင့္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေအာက္ပါေန႔ရက္မ်ားသည္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ေတြမွာခ်ည္း ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၁) ပဋိသေႏၶတည္သည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၇၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (ၾကာသပေတးေန႔)
(၂) ေတာထြက္သည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၉၇၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (တနလၤာေန႔)
(၃) ဓမၼစၾကာတရားဦး = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန႔)
(၄) ေသာတာပန္လူသား စေပၚသည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန႔)
(၅) သံဃာရတနာစေပၚသည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန႔)

via : http://www.theravada-3p.org/knowledge-book.htm

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.