23 Jul 2008

Online Alarm Clock

တစ္ညလံုး ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ၿပီး အိပ္တတ္သူ၊ အအိပ္မက္ၿပီး အိပ္ယာထရမွာ ေသမေလာက္ပ်င္းသူ၊ ေနဖင္ထိုးေအာင္ အိပ္တတ္သူ၊ ဆင္ေအာ္တာေတာင္ မႏိုးသူ၊ ကာလနဂၤါးကဲ့သို႔ အအိပ္မက္သူ၊ မနက္ အိပ္ယာထရန္အတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္း၊ ႏွိဳးစက္နာရီ alarm မ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္သူ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္ :P

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.