19 Sep 2006

သံုးလျပည့္သြားၿပီ

ဘာလုိလုိနဲ႔ မႏၲေလးနဲ႔ ခြဲလာတာ သံုးလရွိသြားၿပီ။ အခ်ိန္ေတြကုန္တာ ျမန္ေနတာလား ေႏွးေနတာလား မသိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာကေတာ့ သံုးလျပည့္သြားတာပဲ။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.