2 Oct 2006

ဆရာသိေစ ၾကားေစသတည္း

ဆိုးခဲ့သမွ်၊ မုိက္သမွ်ကုိ
မိဘပမာ၊ ခြင့္လႊတ္႐ွာေသာ
ဆရာသခင္ ေက်းဇူး႐ွင္။

ဆိုးခဲ့သမွ်၊ မုိက္သမွ်ကုိ
ႀကီးမွျပန္ျပင္၊ အသိ၀င္ေတာ့
ဆရာသခင္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

ဆရာမ႐ွိ၊ ျဖစ္ေလဘိလည္း
႐ွိသည့္အသြင္၊ စိတ္မွာထင္၍
စာသင္ခဲ့ရာ၊ ေက်ာင္းရိပ္သာသုိ႔
ခါခါမွန္းကာ၊ ကန္ေတာ့ပါသည္
ဆရာသိေစ၊ ၾကားေစသတည္း။

ေမာင္လင္းၾကည္
(၂၀၀၆ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ)

Tag:

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.