21 Oct 2006

ဒီေန႔ သင္ခန္းစာ

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြလည္း ခက္တယ္ဗ်ာ။ သူတုိ႔လုပ္ရမွာပ်င္းလုိ႔ပဲလား လူမွဳေရးပဲ မသိတာပဲလား မသိဘူး။ ေမးလုိက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို မသိဘူး၊ မရွိဘူးဘဲ ေျပာၾကတယ္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြဆုိတာ တကယ္မွန္တယ္ဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment.